Αποχαιρετιστήριο ουζάκι – Παρασκευή 16 Ιουνίου 2017