Βιωματικό εργαστήρι επικοινωνίας, μέρος Β’, Σάββατο 20 Ιανουαρίου 2018