Εκμάθηση Ελληνικής Γλώσσας σε αλλοδαπές/ούς

Η Κοινωνική Υπηρεσία της ΧΕΝ Θεσσαλονίκης διοργανώνει και φέτος το πρόγραμμα «Εκμάθηση της Ελληνικής Γλώσσας- Κοινωνική & Πολιτισμική Ενσωμάτωση» το οποίο απευθύνεται σε αλλοδαπές γυναίκες και αλλοδαπούς άντρες από χώρες κάθε εθνικότητας.

Το πρόγραμμα διαρκεί 8 μήνες, από τον Οκτώβριο του 2017 έως τον Μάιο του 2018.

Προβλέπονται τμήματα για αρχαρίους, μέσους και προχωρημένους.

Στο πρόγραμμα αυτό οι συμμετέχοντες/ουσσες  διδάσκονται την Ελληνική Γλώσσα από Φιλόλογο πτυχιούχο του ΑΠΘ. Εφόσον υπάρχει ανάγκη προσφέρεται η δυνατότητα ενισχυτικής διδασκαλίας (ατομικής ή σε μικρές ομάδες) από εθελόντριες της ΧΕΝ.

Στο τέλος κάθε χρονιάς γίνονται προφορικές και γραπτές εξετάσεις, ενώ μαθητές σε προχωρημένο επίπεδο έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος στις εξετάσεις ελληνομάθειας που διοργανώνονται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας του Υπουργείου Παιδείας.

Στη διάρκεια της χρονιάς γίνονται εκπαιδευτικές εκδρομές και περιηγήσεις στην πόλη για γνωριμία με την ιστορία, τον πολιτισμό και την Ελληνική πραγματικότητα.

Ειδικά για τα παιδιά όσων παρακολουθούν το πρόγραμμα Εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας προβλέπεται η δυνατότητα ενισχυτικής διδασκαλίας από το δίκτυο εθελοντών της ΧΕΝ.

Έναρξη: 2 Οκτωβρίου 2017

Εγγραφή μέλους: 10 €

Κόστος προγράμματος: 15 €

Χώρος: Μαρασλή 69, Χαριλάου

 

Δήλωση συμμετοχής στο 2310-302681