Επίσκεψη στην Έκθεση Van Gogh 18/01/2019 και ώρα 17.00- ΧΕΝ Κέντρου