«Γνωρίζοντας την πόλη μου» – Τρίτη16 Ιανουαρίου 2018