Ομάδα βιβλίου & επικοινωνίας – Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017