ΟΜΑΔΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

Την Πέμπτη 29/11/18 και ώρα 11.00 η ομάδα Βιβλίου , θα ασχοληθεί με το δεύτερο και τελευταίο μέρος του βιβλίου διηγημάτων του Αργύρη Χιόνη

» ΕΧΩΝ ΣΩΑΣ ΤΡΑΣ ΦΡΕΝΑΣ. » Στην συνέχεια η ομάδα θα αποφασίσει για την επιλογή του επόμενου βιβλίου.