ΟΜΑΔΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ- ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 24 ΜΑΙΟΥ 2017