ΟΜΑΔΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Τ.Κ. ΧΕΝ ΧΑΡΙΛΑΟΥ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ