Παιδική Φωλιά ΧΕΝ Χαριλάου – έναρξη προεγγραφών για τη σχολική χρονιά 2017-2018