Πρόσκληση σε κοπή βασιλόπιτας – Τετάρτη 10 Ιανουαρίου 2018