3/4/2019 ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Η Ομάδα Γυναικών θα επισκεφτεί το

 «Λαογραφικό Μουσείο»

Συνάντηση των μελών ώρα 12.00 π.μ στην είσοδο του Μουσείου

Δηλώσεις συμμετοχής στην γραμματεία