7/3/2019 ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ

Η ΧΕΝ Χαριλάου διοργανώνει εκδρομή στον:

Βόλο

 την Κυριακή 7 Απριλίου 2019

Συμμετοχές το αργότερο μέχρι την ΠΕΜΠΤΗ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ στη γραμματεία της ΧΕΝ Χαριλάου