8/4/2019 ΟΜΑΔΑ ΞΕΝΑΓΗΣΕΩΝ «ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΙΝ ΤΟ 1912»