Τελευταία ενημέρωση για την επαναλειτουργία του κτιρίου της ΧΕΝ Χαριλάου

Το Τοπικό Κέντρο της ΧΕΝ στη Χαριλάου παραμένει κλειστό, λόγω των εργασιών αποκατάστασης του κτιρίου.

Μόλις ολοκληρωθούν οι εργασίες του, θα ενημερωθείτε για την έναρξη των προγραμμάτων από την Ιστοσελίδα και το Facebook της ΧΕΝ Θεσσαλονίκης.

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας!