Γυναικεία Μη Κυβερνητική Εθελοντική Οργάνωση
Συμμετοχή, Συλλογικότητα, Συνεργασία, Συντονισμός

whatsxen

  • παγκόσμια, γυναικεία, εθελοντική, μη κυβερνητική οργάνωση,
  • έχει συμβουλευτική ιδιότητα στο κοινωνικό και οικονομικό συμβούλιο του ΟΗΕ και στη επιτροπή του, για τη θέση της γυναίκας,
  • σέβεται τη διαφορετικότητα της κάθε γυναίκας,
  • εργάζεται για τα ανθρώπινα δικαιώματα γυναικών και κοριτσιών σε όλους τους τομείς της ζωής,
  • εκπαιδεύει τη νέα γυναίκα για θέσεις ευθύνης ,
  • μεριμνά για την πνευματική, ψυχική, σωματική ανάπτυξη της γυναίκας και για το βιώσιμο περιβάλλον,
  • σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα κοινωνικής ευαισθητοποίησης και αλληλεγγύης.
become  volunteer

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Απευθύνεται σε γυναίκες κάθε ηλικίας, εθνικότητας και θρησκείας.

Περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

πληροφόρηση βασισμένη σε ενημερωμένη βάση δεδομένων, ψυχολογική στήριξη, νομική πληροφόρηση, διασύνδεση με κοινωνικούς φορείς υγείας, ψυχοκοινωνική ενδυνάμωση

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

για την οικογένεια, την άνεργη γυναίκα, τους νέους, τους αλλοδαπούς

ΝΕΑ

προγράμματα, ανακοινώσεις, δράσεις, εκδηλώσεις

ΤΟΠΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ