Έναρξη Ομάδας Βιβλίου 3 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 10.30-12.00 ΧΕΝ Κέντρου

Αγαπητά μέλη σας ενημερώνουμε ότι η ομάδα βιβλίου θα ξεκινήσει στις 3 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 10.30-12.00 στο Κέντρο μας!