ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΧΕΝ ΚΕΝΤΡΟΥ – ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023, 11.00π.μ.