Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο 11.02.2020 ΧΕΝ Κέντρου