Από το 2001 η ΧΕΝ Θεσσαλονίκης, μετά από πολύχρονη προετοιμασία, θέτει σε λειτουργία το πρόγραμμα Κοινωνική Υπηρεσία ΧΕΝΘ με στόχο, όπως περιγράφεται στον κανονισμό λειτουργίας της τον περιορισμό του κινδύνου αποκλεισμού και περιθωριοποίησης γυναικών με μειωμένες ευκαιρίες. Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΣΤΗΡΙΞΗ – ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Η Κοινωνική Υπηρεσία διαθέτει πλήρως ενημερωμένη βάση δεδομένων με όλους τους φορείς και υπηρεσίες Υγείας, κοινωνικών παροχών, ψυχικής υγείας, εκπαιδευτικής πολιτικής του νομού Θεσσαλονίκης. Είναι έτσι σε θέση να δώσει έγκυρες πληροφορίες στους συγκεκριμένους τομείς.

α. Ψυχολογική στήριξη
Σε συνεργασία με ψυχολόγους – εθελόντριες παρέχεται συμβουλευτική και ψυχολογική στήριξη, ατομική και ομαδική, στις γυναίκες που την έχουν ανάγκη.

β. Νομική πληροφόρηση
Παρέχονται νομικές συμβουλές σε θέματα εργασιακά, οικογενειακά, βίας κ.α. από εθελόντριες/τες δικηγόρους.

γ. Παραπομπή
Χάρη στην βάση δεδομένων, την διασύνδεση και την επικοινωνία της Κοινωνικής Υπηρεσίας με όλους τους φορείς, μπορεί να παραπεμφθεί κάθε γυναίκα στον κατάλληλο φορέα, για την επίλυση του θέματός της.

Οι παραπάνω παροχές διενεργούνται με υπευθυνότητα, εχεμύθεια και κυρίως με σεβασμό της προσωπικότητας της γυναίκας που αντιμετωπίζει πρόβλημα.