Από το 2001 η ΧΕΝ Θεσσαλονίκης, μετά από πολύχρονη προετοιμασία, θέτει σε λειτουργία το πρόγραμμα Κοινωνική Υπηρεσία ΧΕΝΘ με στόχο, όπως περιγράφεται στον κανονισμό λειτουργίας της τον περιορισμό του κινδύνου αποκλεισμού και περιθωριοποίησης γυναικών με μειωμένες ευκαιρίες. Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΣΤΗΡΙΞΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Η Κοινωνική Υπηρεσία διαθέτει πλήρως ενημερωμένη βάση δεδομένων με όλους τους φορείς και υπηρεσίες Υγείας, κοινωνικών παροχών, ψυχικής υγείας, εκπαιδευτικής πολιτικής του Νομού Θεσσαλονίκης. Είναι έτσι σε θέση να δώσει έγκυρες πληροφορίες στους συγκεκριμένους τομείς.

α. Ψυχολογική στήριξη
Παρέχεται συμβουλευτική και ψυχολογική στήριξη, ατομική και ομαδική, στις γυναίκες που την έχουν ανάγκη. Υπάρχει δυνατότητα και για συμβουλευτική ζευγαριού.

β. Νομική Πληροφόρηση
Παρέχονται νομικές συμβουλές σε θέματα εργασιακά, οικογενειακά, βίας κ.α.

γ. Κοινωνική Υποστήριξη
Παρέχεται κοινωνική στήριξη για θέματα όπως (επιδόματα, διαμονή, σίτιση κ.α.) και γίνεται παραπομπή όπου χρειαστεί.

δ.Συμβουλευτική για την εγκυμοσύνη

Παρέχεται συμβουλευτική για εγκύους ή ζευγάρια που περιμένουν παιδί

ε. Προγράμματα Ψυχοκοινωνικής Ενδυνάμωσης
Οργανώνονται ομάδες συμβουλευτικής και ενημέρωσης με διάφορες θεματικές (εγκυμοσύνη/μητρότητα, νέοι γονείς, γονείς με παιδιά στη σχολική & εφηβική ηλικία, βία, κ.α) όπως και σεμινάρια κατάρτισης (εκπαίδευση στη φροντίδα ηλικιωμένων κ.α.).

Οι παραπάνω παροχές διενεργούνται με υπευθυνότητα, εχεμύθεια και κυρίως με σεβασμό της προσωπικότητας της γυναίκας που χρειάζεται υποστήριξη.