ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ- ΑΙΤΗΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΩΣ 15\12\2023