ΧΕΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

World YWCA

Legal Aid

Ο Συνήγορος του Πολίτη

Χαμόγελο του Παιδιού

Ε.Κ.Α.Ψ.Υ.

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Θεσσαλονίκης

Κέντρα Ψυχικής Υγείας

PRAKSIS

ΑΡΣΙΣ – Εταιρεία Κοινωνικής Υποστήριξης Νέων

Γιατροί του Κόσμου

ΕΡΓΑΝΗ Κέντρο στήριξης της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας των γυναικών

e-psychology