ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑNAΠΤΥΞΗΣ


Ομάδα Βιβλίου

Προσέγγιση στο έργο διαφόρων συγγραφέων έχοντας σαν βάση την δια βίου παιδεία και απευθύνεται σε γυναίκες όλων των μορφωτικών επιπέδων που αγαπούν το βιβλίο.

Κάθε Πέμπτη 10.30 – 12.00


Ομάδα “Ομιλείτε Ελληνικά”

Μελέτη της Ελληνικής γλώσσας-ετυμολογία.

Κάθε Πέμπτη 11.30 – 12.00


 


Ομάδα  Δραστηριοτήτων

Ανάπτυξη θεμάτων σύμφωνα με τις προτεραιότητες της ΧΕΝ. Πραγματοποιούνται ενημερώσεις, ξεναγήσεις σε μουσεία- αρχαιολογικούς χώρους, καθώς και εκδρομές πολιτιστικού περιεχομένου

 


ΟΜΑΔΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Κατά την διάρκεια όλης της χρονιάς πραγματοποιούνται επισκέψεις- ξεναγήσεις σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, εκδρομές πολιτιστικού περιεχομένου και διάφορες εκδηλώσεις.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ


Ιστορία της Τέχνης

Μελέτη πάνω στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε και ερμηνεύουμε τα έργα τέχνης. Εισηγείται Ιστορικός Τέχνης.

Κάθε Δευτέρα 12.15 -13.15

Σε δύο κύκλους 10 συναντήσεων ο καθένας.


Ψυχολογία

Ανάλυση θεμάτων επικοινωνίας και αυτογνωσίας, σε ομάδες τις οποίες συντονίζουν έμπειροι Ψυχολόγοι.

Κάθε Δευτέρα 11.00 – 12.30 και 18.30 – 20.00,
Τετάρτη 18.00 – 19.30 Παρασκευή 10.30-12.00

Σε δύο κύκλους 10 συναντήσεων ο καθένας.


 


 


Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά

Η ομάδα στοχεύει στην προβολή ενός συνόλου μνημείων ιδιαίτερης σημασίας για τις επερχόμενες γενιές , που αποτελούν αντικείμενο μελέτης της ανθρώπινης ιστορίας και σύμβολα της πολιτιστικής ταυτότητας των λαών.

Τετάρτη 11.00-12.00 μια φορά το μήνα

Σε κύκλο 10 συναντήσεων ο καθένας.


Γνωρίζω την Πόλη μου

Η ομάδα στοχεύει στην ανάδειξη και την προβολή του πολιτιστικού πλούτου και της ιστορίας της Θεσσαλονίκης. Γνωριμία με τα ιστορικά και πολιτιστικά αξιοθέατα, καθώς επίσης με τον τρόπο ζωής των κατοίκων, μέσα από προβολές διαφανειών και ομιλίες. Σύνδεση της ταυτότητας της πόλης με τα πολιτιστικά της σύμβολα

Τετάρτη 11.00-12.00 μια φορά το μήνα