ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ Ενώνει 25 εκατομμύρια γυναίκες σε 125 χώρες στον κόσμο.
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ Προάγει σε όλες τις δράσεις και τα προγράμματά της το ιδανικό του εθελοντισμού.
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ Απευθύνεται και διοικείται αποκλειστικά από γυναίκες χωρίς καμία διάκριση.
ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ Λειτουργεί ανεξάρτητα από οποιαδήποτε κυβερνητική ή κομματική επιρροή.
ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ Αυτοχρηματοδοτείται και επενδύει τα έσοδά της αποκλειστικά στην επίτευξη των στόχων της.

Το όραμα της ΧΕΝ αφορά σε έναν καλύτερο κόσμο, όπου η ειρήνη, η ελευθερία, η δικαιοσύνη, η υγεία, η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η φροντίδα για το περιβάλλον αποτελούν βασικές προτεραιότητες και τομείς δράσης για τη σύγχρονη γυναίκα ως ενεργό πολίτη.