ΑΡΧΕΣ

Ως παγκόσμιο κίνημα εθελοντριών διέπεται από αρχές και αξίες, διατυπωμένες στο καταστατικό της οργάνωσης, πάνω στις οποίες στηρίζεται διαχρονικά η φιλοσοφία και η δράση της. Βασικότερες από αυτές είναι:

 • ΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
  Αποτελεί την κυρίαρχη ιδεολογία της οργάνωσης και χαρακτηρίζει το σύνολο των δράσεων της.
 • Ο ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
  Απαραίτητη προϋπόθεση για την αρμονική συνύπαρξη και συνεργασία ανθρώπων διαφορετικών μεταξύ τους, δεδομένου ότι οποιαδήποτε γυναίκα ανεξαρτήτως φυλής, θρησκείας, κουλτούρας, πολιτικών πεποιθήσεων κ.λ.π. μπορεί να μετέχει στην οργάνωση.
 • Η ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
  Τόσο οι λήψεις αποφάσεων όσο και η υλοποίησή τους πραγματοποιούνται από κοινού μέσα από συλλογικά όργανα και δημοκρατικές διαδικασίες.
 • Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
  Η μέριμνα για ευάλωτες και κοινωνικά περιθωριοποιημένες ομάδες γυναικών εκφράζεται με την εφαρμογή ειδικών κοινωνικών προγραμμάτων στήριξης.
 • Η ΕΝΘΑΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
  Οποιοδήποτε μέλος έχει τη δυνατότητα πειραματισμού ή έκφρασης και εφαρμογής ιδεών μέσα σε ένα ευρύτατο πεδίο δράσεων, στα πλαίσια των προτεραιοτήτων της οργάνωσης.
 • Η ΑΥΤΟΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
  Η ενεργοποίηση των γυναικών ώστε να βελτιώσουν τη θέση τους και να προασπίσουν τα δικαιώματά τους παγκόσμια, σε όλους τους τομείς της ζωής τους.

ΣΤΟΧΟΙ

Βασικός στόχος της παγκόσμιας ΧΕΝ είναι η πολύπλευρη ανάπτυξη της γυναίκας και η ενίσχυση του ρόλου της ως ενεργού πολίτη στα σύγχρονα κοινωνικά δρώμενα. Η υλοποίηση του βασικού αυτού στόχου επιτυγχάνεται με:

 • Ποικίλα εθελοντικά προγράμματα ανάπτυξης, επιμόρφωσης και καλλιέργειας των δεξιοτήτων της σύγχρονης γυναίκας.
 • Άτυπη εκπαίδευση και “δια βίου παιδεία”.
 • Δράσεις κοινωνικής ευαισθητοποίησης και αλληλεγγύης.
 • Άσκηση σε διοικητικά καθήκοντα και θέσεις ευθύνης.
 • Παροχή πολύπλευρης στήριξης σε ευάλωτες και κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες γυναικών.
 • Προώθηση της γυναικείας ηγεσίας ως νέου μοντέλου διοίκησης και ειδικότερα σε τομείς προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.