Α) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

α) Προγράμματα Κοινωνικής Ευαισθητοποίησης

Είναι το κυρίως “μέσο” για την επίτευξη των στόχων της ΧΕΝ, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ανάπτυξη της γυναίκας ως ενεργού πολίτη. Λειτουργούν με τη μορφή ανοικτών ομάδων γυναικών, σε καθαρά εθελοντική βάση και ως εκ τούτου είναι προσφερόμενα, και η θεματολογία τους κινείται πάνω σε επίκαιρα κοινωνικά θέματα ζωτικού ενδιαφέροντος, που αποτελούν για την οργάνωση βασικές προτεραιότητες. Ο ρόλος τους είναι ιδιαίτερα σημαντικός καθώς στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση τόσο των μελών όσο και του ευρύτερου κοινού, ενώ παράλληλα προωθούν την ιδέα του εθελοντισμού και προσφέρουν πεδίο ανάπτυξης πρωτοβουλιών, έκφρασης ιδεών, άσκησης σε θέματα συνεργασίας και συντονισμού, δίνοντας έτσι τις ιδανικές ευκαιρίες για ανάδειξη και βιωματική εκπαίδευση νέων στελεχών. Το περιεχόμενο των προγραμμάτων αυτών περιλαμβάνει θέματα από συγκεκριμένους τομείς, όπως:

τα ανθρώπινα δικαιώματα

Λειτουργούν ομάδες γυναικών με αντικείμενο έρευνας και συζήτησης, κυρίως τα θέματα ρατσισμού, μετανάστευσης, ισότητας των φύλων, δικαιωμάτων του παιδιού, ατομικών ελευθεριών, ενδοοικογενειακής βίας, κ.λ.π.

η υγεία

Ειδικότερα όσον αφορά στην πρόληψη και ενημέρωση από ειδικούς, στην εκπαίδευση για παροχή πρώτων βοηθειών, στη διακοπή του καπνίσματος, στη διατροφική αγωγή αλλά και για το πρόβλημα του AIDS και τις συνέπειές του παγκόσμια.

το περιβάλλον

Δυναμικές ομάδες εθελοντριών ενημερώνονται, ευαισθητοποιούνται, πραγματοποιούν ποικίλες εκδηλώσεις και δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, ενώ παράλληλα λειτουργούν και παιδικά προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

δια βίου παιδεία

Με τη λειτουργία Ομάδων συζητήσεων, η ενασχόληση με επιλεγμένα θέματα και ανταλλαγή απόψεων, δίνει την ευκαιρία σε κάθε γυναίκα να ενημερωθεί σε θέματα κοινωνικά, ιστορικά κ.α., να αναπτύξει κριτική σκέψη και να διαμορφώσει άποψη.

β) Προγράμματα Επιμόρφωσης

Τα συγκεκριμένα προγράμματα υλοποιούνται από επαγγελματίες συνεργάτες, καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες της σύγχρονης γυναίκας αλλά και του παιδιού, και αναφέρονται σε τομείς, όπως:

ανάπτυξη δεξιοτήτων

Ικανότητες και ταλέντα βρίσκουν τρόπο να εκφραστούν και να αναδειχθούν με τη συμβολή του κατάλληλου εκπαιδευτή.

δημιουργική απασχόληση

Ένας τρόπος αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου, όπου η δημιουργική έκφραση σε διάφορε μορφές, προσφέρει σε κάποιους ιδανική διέξοδο.

καλλιτεχνία και πολιτιστικός τομέας

Ποικίλα προγράμματα με αντικείμενο την τέχνη, όπως τη ζωγραφική, τη μουσική, το θέατρο, το χορό κλπ, βρίσκουν θερμή ανταπόκριση από ανθρώπους με καλλιτεχνικά ενδιαφέροντα.

παιδικά προγράμματα

Όλοι οι παραπάνω τομείς βρίσκουν εφαρμογή και σε αντίστοιχα προγράμματα για παιδιά, ενώ στο τοπικό κέντρο της Χαριλάου λειτουργεί εδώ και πολλά χρόνια πρότυπος παιδικός σταθμός με μεγάλη συμμετοχή.

Β) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Πέρα από την άτυπη εκπαίδευση που κάθε εθελόντρια έχει την ευκαιρία να βιώσει μετέχοντας ενεργά στη λειτουργία της οργάνωσης, υπάρχει παράλληλα μέριμνα για την ειδικότερη εκπαίδευση των νέων στελεχών προκειμένου να αναλάβουν θέσεις ευθύνης, και η οποία υλοποιείται:

• με εξειδικευμένα σεμινάρια από επαγγελματίες ειδικούς σε θέματα τεχνολογίας, διοίκησης, προβολής, κ.α.
• με ημερίδες σε τοπικό ή πανελλήνιο επίπεδο, που αφορούν ανάλογα με τις ανάγκες σε γενικά ή επιμέρους θέματα της λειτουργίας και της δράσης της οργάνωσης.
• με εκπαιδευτικές συναντήσεις πάνω σε ειδικά θέματα προγραμματισμού, συντονισμού, δημοσίων σχέσεων κλπ.
• με ενημερωτικούς φακέλους που περιέχουν υλικό για την πραγματοποίηση διαφόρων προγραμμάτων.

Γ) ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Μέσα από αυτές, η οργάνωση έχει τη δυνατότητα να γνωστοποιεί το έργο και τη φιλοσοφία της στο ευρύ κοινό και να συμβάλλει στη γενικότερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση. Ανάλογα με τον στόχο της εκδήλωσης υπάρχουν:

• εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης με παρουσιάσεις και δράσεις για την ανάδειξη ενός κοινωνικού θέματος και την κινητοποίηση του κοινού πάνω σε αυτό.
• εκδηλώσεις επιμορφωτικές με διαλέξεις επιλεγμένων ειδικών επιστημόνων ή ημερίδες για θέματα που άπτονται των προτεραιοτήτων της οργάνωσης.
• εκδηλώσεις πολιτιστικές με οργάνωση εκθέσεων, παραστάσεων, μουσικών, θεατρικών ή λογοτεχνικών δρώμενων, επισκέψεων ή εκδρομών σε μουσεία, πολιτιστικούς ή ιστορικούς χώρους κ.α.

Δ) ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Η ΧΕΝ Θεσσαλονίκης στην προσπάθεια για την υλοποίηση των στόχων της, συνεργάζεται είτε μόνιμα, είτε κατά περίπτωση με φορείς, οργανώσεις ή Δήμους της περιοχής, όταν υπάρχει ένα κοινό σκεπτικό και ένα κοινό πεδίο δράσης, όπου η συνεργασία θα αποφέρει το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα. Ειδικότερα, μέσω του προγράμματος της Κοινωνικής Υπηρεσίας, συνεργάζεται σε μόνιμη βάση με (σύνδεσμοι).