ΧΕΝ ΚΕΝΤΡΟΥ – ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΛΕΥΚΑΔΑ 21-23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021