31/03/2020 ΟΜΑΔΑ ΞΕΝΑΓΗΣΕΩΝ “ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ